Η ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΩΜΟΥ – ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ

Η ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου (reverse shoulder prosthesis) είναι μία ειδικού τύπου αρθροπλαστική, η οποία χρησιμοποιείται επιτυχημένα στην Ευρώπη από το 1991 (Γαλλία). Το Μάρτιο του 2004 έλαβε έγκριση από το FDA στις ΗΠΑ και ξεκίνησε να χρησιμοποιείται ευρέως και εκεί.

Continue reading

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Η ρομποτική χειρουργική αποτελεί μία μεγάλη καινοτομία στο χώρο της ιατρικής. Η Ελλάδα έγινε μία από τις χώρες που διαθέτει τη ρομποτική τεχνολογία στο χώρο της Ορθοπαιδικής Χειρουργικής

Continue reading